JOAQUIM FOLCH I TORRES
HISTORIADOR, CRÍTIC D'ART I MUSEÒLEG (1886-1963)
ACTES D'HOMENATGE EN EL CINQUANTENARI DE LA SEVA MORT
Contadores