JOAQUIM FOLCH I TORRES
HISTORIADOR, CRÍTIC D'ART I MUSEÒLEG (1886-1963)
Contadores