JOAQUIM FOLCH I TORRES
HISTORIADOR, CRÍTIC D'ART I MUSEÒLEG (1886-1963)

 

Homenatge promogut per:

 

 

Dins de:

Contadores