JOAQUIM FOLCH I TORRES
HISTORIADOR, CRÍTIC D'ART I MUSEÒLEG (1886-1963)

ÚLTIMS ESCRITS
DESTINO 1952-1963


Joaquim Folch i Torres

Fundació Folch i Torres, 2009

Rústica, 679 p.

Contadores